Prima pagină > declarații, protest > Poziţia Grupului de Iniţiativă pentru Promovarea Statului laic faţă de iniţiativa introducerii obiectului religiei in şcoală

Poziţia Grupului de Iniţiativă pentru Promovarea Statului laic faţă de iniţiativa introducerii obiectului religiei in şcoală

6 mai 2010

Către:

Parlamentul Republicii Moldova

Guvernul Republicii Moldova / Ministerul Educaţiei

Biserica Ortodoxă din Moldova / Mitropolia Basarabiei / /alte culte religioase.

Copie:

Partidelor politice / Mass-media

Organizaţiilor societăţii civile / Cetăţenilor

Organizaţiilor internaţionale acreditate оn Republica Moldova

Luând act de intenţia Mitropoliei Moldovei de a organiza un referendum, deşi o asemenea prerogativa nu-i aparţine, pentru întroducerea obligatorie a cursului „Bazele Ortodoxiei” în şcoală precum şi de poziţia incertă a autorităţilor statului faţă de subiectul întroducerii religiei ca obiect de studiu  în şcoală.

Pornind de la necesitatea respectării şi promovării drepturilor fundamentale ale omului, a libertăţii conştiinţei şi a egalităţii între oameni, fără deosebire de rasă, naţionalitate, origine etnică, limbă, religie, sex, opinie, apartenenţă politică, avere sau de origine socială.

Având în vedere principiul separării religiei de stat, caracterul laic al învăţămîntului public de stat şi dreptul prioritar al părinţilor de a alege sfera de instruire a copiilor, consfinţite în Constituţia Republicii Moldova şi Legea privind cultele religioase, precum şi în tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte.

Ţinând cont de perioada dificilă din punct de vedere social-moral, politic şi economic în care se află Republica Moldova în prezent, de tensiunile social-politice care au scindat societatea în ultima perioadă precum şi de incertitudinea social-politică cauzată de eventualitatea unor noi campanii electorale într-un viitor previzibil.

Recunoscând şi apreciind rolul cultelor religioase din Republica Moldova, inclusiv al Bisericii Ortodoxe,  în cultivarea reperelor moral-spirituale în societate,

Grupul de Iniţiativă pentru Promovarea Statului laic

 • apreciază că contextul legal şi cel social din Republica Moldova este adecvat pentru ca oricare cult religios, curent ideologic să-şi poată desfăşura activitatea de educare in afara sistemului educaţional public, prin intermediul organizării şcolilor duminicale, fondarea organelor de presă, etc;
 • consideră că oricare intenţie de a introduce în mod obligatoriu obiectul religia în şcoală este contrarie principiului constituţional de separare a religiei de stat;
 • consideră ca întroducerea predării în şcoală în mod obligatoriu a obiectului religia poate limita libertatea de conştiinţă şi conduce la polarizarea societăţii pe criterii religioase şi ideologice;
 • solicită autorităţilor statului, Guvernului Republicii Moldova, inclusiv Ministerului Educaţiei, altor organe publice să ocupe o poziţie clară, în conformitate cu legislația națională şi internațională în domeniu, faţă de dorinţa Mitropoliei Moldovei de a întroduce drept obligatoriu obiectul religiei în şcoală;
 • îndeamnă autorităţile statului să realizeze în practică principiul constituţional al separării bisericii de stat prin consolidarea statului laic în Republica Moldova prin neadmiterea imixtiunii religiilor şi curentelor ideologice în activitatea instituţiilor publice şi, reciproc, neadmiterea imixtiunii organelor publice în activitatea cultelor şi curentelor ideologice, prin neafişarea în instituţiile publice a simbolurilor religioase, abţinerea statului de a favoriza, sau, din contra, a defavoriza, explicit sau implicit, o biserica, o religie, sau o convingere nereligioasă;
 • recomandă partidelor politice să se abţină de la exploatarea în scopuri politice a subiectului predării religiei în şcoală, extrem de sensibil, mai ales în contextul unor campanii electorale previzibile, declarând moratoriu asupra acestuia;
 • încurajează Ministerul Educaţiei să caute soluţii în societate, prin colaborare cu şcoala, pedagogii, părinţii şi elevii, cultele religioase, asociaţiile şi ONG-uri, alte părţi interesate pentru cultivarea într-o manieră echilibrată, deschisă şi pluralistă a valorilor general-umane şi moral-spirituale ale tinerei generaţii;
 • încurajează cetăţenii Republicii Moldova, părinţii şi elevii, pedagogii şi directorii instituţiilor de învăţământ preuniversitar, partidele politice, ONG-urile şi cultele religioase să adere la chemarea Grupului de Iniţiativă pentru Promovarea Statului laic, în care religia şi ideologia este separată de stat, şi să subsemneze acest mesaj.

Semnătura:

Arcadie Barbăroşie

Sergiu Ostaf

Ana Revenco

Nicolae Panfil

Parascovia Topada

Categorii:declarații, protest
 1. 14/05/2010 la 11:33

  Ma subscriu.

  Partide politice de zi cu zi se dirijeaza de prevederile statutare si programe trasate pe care le ravnesc sa le materializeze. Accedand la putere orice partid programele sale sa straduie sa le transforme in programe de Guvern pentru urmatorii 4 ani si mai mult.

  Pe aceasta cale fac apel catre partide(alte formatii) politice:

  1. sa se abtina de la exploatarea sentimentului religios in jocurile sale politice, murdare pe alocuri;

  2. sa-si modifice continutul unor alineate din propriul Statut si Programe(caiet de sarcini) intrucat sa nu ramana loc pentru manevre periculoase, dubii sau speculatii, si sa le aduca in stricta concordanta cu norme legale din Constitutia RM si acte internationale la care Rep Moldova face parte si este obligata sa le respecte cu strictete.

  3. se asigure TRANSPARENTA.

  Mai jos prezint si un ex. incorect politic, din al meu punct de vedere, si o asemenea cochetare poate avea consecinte nefaste.
  „Una se zice si alta se fumeaza”

 2. 14/05/2010 la 11:37

  “Una se zice si alta se fumeaza”

  STATUTUL
  Partidului Liberal Democrat din Moldova

  CAPITOLUL I
  DISPOZIŢII GENERALE

  CAPITOLUL II
  SCOPURILE, OBIECTIVELE ŞI METODELE DE REALIZARE
  2.2.2. construirea unei societăţi liberale, în care fiecare cetăţean să se bucure de libertate şi de prosperitate;
  2.2.6. edificarea statului de drept, în baza principiilor democratice, prin respectarea strictă a principiului separaţiei puterilor în stat;
  2.2.7. respectarea şi garantarea drepturilor fundamentale ale omului, fără deosebire de rasă, sex, origine etnică, confesiune, opţiuni politice etc.;
  2.2.8. educarea cetăţenilor în spiritul democraţiei şi încurajarea acestora de a participa la viaţa politică şi publică, precum şi la edificarea societăţii civile;
  2.2.10. combaterea oricăror manifestări, totalitare şi antidemocratice, considerându-le drept pericol principal în calea dezvoltării societăţii;

  PROGRAMUL POLITIC

  AL PARTIDULUI LIBERAL DEMOCRAT DIN MOLDOVA
  „PENTRU SCHIMBAREA ÎN NORMALITATE A REPUBLICII MOLDOVA!”
  Adoptat la Congresul de constituire a Partidului Liberal Democrat din Moldova din 8 decembrie 2007
  CHIŞINĂU 2007

  Capitol 14. Dezvoltarea capitalului uman
  Promovarea toleranţei interculturale şi interconfesionale
  PLDM încurajează educaţia interculturală şi religioasă în şcoli, inclusiv în contextul istoriei culturii şi cultelor, toleranţei interculturale şi interconfesionale.
  PLDM pledează pentru introducerea în şcoli a studierii religiei şi a istoriei religiei. În acest context, va fi dezvoltat dialogul cu reprezentanţii bisericilor.
  http://pldm.md/index.php?option=com_content&view=article&id=157&Itemid=49

 1. No trackbacks yet.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat: