Prima pagină > declarații, proiecte HP > Comunicat de presă: Birocraţie antiromânească la oficiile destinate basarabenilor

Comunicat de presă: Birocraţie antiromânească la oficiile destinate basarabenilor

Constatăm cu regret că, după deschiderea noilor secţii consulare ale României în Rep.Moldova, situaţia petenţilor basarabeni, solicitanţi de viză şi cetăţenie română nu s-a ameliorat cu nimic. Lipsa de transparenţă, birocratizarea excesivă a instituţiilor cu care intră în contact basarbenii şi discriminarea acestora trezesc îngrijorarea noastră.

Acum câţiva ani, în România a fost adoptat prin Hotărâre de Guvern (nr.1723/2004, completat prin HG nr.1487/2005, Programul de măsuri privind combaterea birocraţiei în activitatea de relaţii cu publicul. Potrivit acestuia, autorităţile administraţiei publice centrale şi locale sunt obligate să ia un şir de măsuri şi să raporteze Guvernului despre rezultatele obţinute.

Instituţiile care intră în contact cu basarabenii încalcă prevederile acestei legi. Vedeţi pe curaj.tv ilustrarea video a acestor abuzuri.

Ceea ce se întâmplă la Autoritatea Naţională pentru Cetăţenie ar trebui să facă obiectul sesizării din oficiu a organelor cu monitorizarea respectării legii şi a comportamentului funcţionarului public din această instituţie.

Deoarece nu au fost făcute publice acţiunile de eliminare a acestor nereguli, Hyde Park cere organelor abilitate:

1. Să investigheze aceste abuzuri şi să penalizeze funcţionarii ce se fac vinovaţi de încălcarea legii;

2. Să sancţioneze conform legii şeful  ANC -Nicoleta Eucarie, pentru încălcările depistate;

3. Să fie comunicate ACI Hyde Park măsurile care au fost luate.

Extras din lege a articolelor care necesită investigare din partea autorităţilor abiliatate de la Bucureşti şi Chişinău.

I. Măsuri pe termen scurt:

a)      Programul de lucru cu publicul se stabileşte astfel ca în zilele să se asigure accesul cetăţenilor între orele 9:00 şi 17:00 şi  în cel puţin trei zile pe săptămână, între orele 9:00 şi 19:00, iar sâmbăta cel puţin între orele 9:00 şi 14:00. programul de lucru cu publicul se afişează la loc vizibil.

c) numele persoanelor cu funcţii de conducere, începând cu cel al conducătorului unităţii, se afisează în spaţiile destinate activităţii cu publicul, precizându-se programul de audienţe al acestora;

d) personalul destinat să asigure relaţia cu publicul face cunoscute datele proprii de identificare, prin intermediul unui ecuson purtat vizibil asupra sa sau prin alt mod de afisare

f) în spaţiile destinate lucrului cu publicul se afisează domeniile de competenţă ale autorităţii sau instituţiei publice, prin ordonarea tematicii în funcţie de specificul problematicii abordate sau al grupului ţintă; redactarea articolelor se face cu titluri lizibile, accesibile tuturor categoriilor de cetăţeni;

g) la sediul serviciilor publice deconcentrate si al autorităţilor administraţiei publice locale de la nivel judeţean/municipal se instalează linii telefonice speciale pentru asigurarea accesului cetăţenilor la informaţiile de interes public. Numerele de telefon se mediatizează în mod corespunzător;

h) periodic se realizează acţiuni de mediatizare, inclusiv în mass-media locală, a legislaţiei care reglementează drepturile cetăţeanului în relaţia cu administraţia publică.

II. Măsuri pe termen mediu:

c) extinderea liniilor telefonice tip „linia verde” în scopul oferirii persoanelor fizice a posibilităţii de a obţine informaţii legate de modul de aplicare a legislaţiei specifice fiecărui domeniu de activitate;

d) publicarea si actualizarea periodică, pe pagina oficială de Internet a autorităţii publice, a unor materiale cu caracter informativ;

e) facilitarea adresării în scris, prin comunicarea si mediatizarea adresei de e-mail, pentru transmiterea solicitărilor si petiţiilor.

III. Măsuri pe termen lung:

b) desfăsurarea relaţiilor cu publicul în spaţii special destinate, în săli dotate cu mobilier corespunzător si cu aparatura necesară preluării si înregistrării în format electronic a cererilor;

f) introducerea treptată a programărilor, astfel încât să se prevină aglomerarea sau suprasolicitarea compartimentelor de lucru cu publicul, precum si a unor servicii speciale pentru rezolvarea unor cereri cu caracter vădit de urgenţă;

h) preluarea de către personalul destinat lucrului cu publicul a oricărui tip de solicitare de competenţa autorităţii publice si asigurarea transmiterii acesteia spre soluţionare compartimentelor de specialitate;

IV. Măsuri pentru îmbunătăţirea pregătirii personalului destinat asigurării relaţiilor cu publicul:

b) instituirea unui sistem permanent de verificare a funcţionarilor care lucrează cu publicul, precum si a unui sistem sancţionatoriu pentru  nerespectarea legislaţiei incidente fiecărui domeniu de activitate.

B. Obligaţii privind standardul etic al personalului destinat asigurării relaţiei cu publicul:

a) să dea dovadă de disciplină atât în relaţiile cu cetăţenii, cât si în cadrul instituţiei în care îsi desfăsoară activitatea;

b) să fie calm, politicos si respectuos pe întreaga perioadă de realizare a relaţiei cu publicul;

f) să formuleze răspunsuri legale, complete si corecte si să se asigure că acestea sunt înţelese de cetăţean;

Art. 2. – (1) Ministerele si celelalte autorităţi ale administraţiei publice centrale si locale au obligaţia aplicării Programului în domeniile proprii de responsabilitate.

(3) Măsurile pe termen scurt, prevăzute la cap. A pct. I din Program, se realizează în termen de maximum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

(4) Măsurile pe termen mediu, prevăzute la cap. A pct. II din Program, se realizează până la 1 martie 2005.

(5) Măsurile pe termen lung

Art. 3. – (1) Ministerele si celelalte organe ale administraţiei publice centrale vor informa lunar Guvernul cu privire la stadiul realizării măsurilor prevăzute în Program.

Art. 4. – (1) Nerespectarea prevederilor Programului atrage răspunderea disciplinară sau contravenţională, după caz, a celor vinovaţi, conform legii.

(2) Constituie contravenţii si se sancţionează, după cum urmează, următoarele fapte:

a) cu amendă de la 15.000.000 lei la 30.000.000 lei, nerespectarea de către autorităţile administraţiei publice, centrale sau locale, a măsurii prevăzute în cap. A pct. I lit. a) din Program;

b) cu amendă de la 10.000.000 lei la 20.000.000 lei, nerespectarea de către autorităţile administraţiei publice, centrale sau locale, a măsurilor prevăzute în cap. A pct. I lit. b)-c) si e)-h) si în cap. A pct. II lit. a)-e) din Program;

c) cu amendă de la 1.000.000 lei la 5.000.000 lei, nerespectarea de către personalul destinat să asigure relaţia cu publicul a măsurilor prevăzute în cap. A pct. I lit. d) si în cap. B din Program.

(3) Constatarea contravenţiilor si aplicarea sancţiunilor se fac de către personalul de control anume împuternicit din ministere si alte instituţii publice centrale, precum si de către prefect si persoanele împuternicite de acesta, pentru autorităţile administraţiei publice locale.

  1. Niciun comentariu până acum.
  1. No trackbacks yet.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat: