Prima pagină > declarații > Scrisoare deschisă CND

Scrisoare deschisă CND

Drepturile fundamentale nu sunt negociabile!

Prin prezenta, organizaţiile semnatare îşi exprimă îngrijorarea în legătură cu regresele constatate în domeniul respectării drepturilor fundamentale ale omului în Republica Moldova.

Recentele declaraţii ale premierului V.Filat referitor la posibilitatea de modificare a Legii cultelor şi anularea deciziei legale de înregistrare a unei organizaţii musulmane, la insistenţele Mitropoliei Moldovei, demonstrează că drepturile cetăţenilor RM sunt negociabile, în funcţie de interesele electorale sau de altă natură ale partidelor politice aflate la guvernare. În plus, în calitatea sa de şef al guvernului, implicit lider de opinie, prim-ministrul influenţează opinia publică în sensul favorizării cultului majoritar ortodox şi discriminării adepţilor cultelor minoritare.

Acesta reprezintă doar un episod dintr-o lungă serie de imixtiuni ale Bisericii Ortodoxe în activitatea legală a instituţiilor statului, în care se înscriu şi:
– acţionarea în judecată a postului public de televiziune Moldova 1, cu scopul de a interzice difuzarea unui film documentar despre drepturile minorităţilor sexuale;
– neadoptarea Legii privind prevenirea şi combaterea discriminării;
– interzicerea cărţii „Sexul povestit celor mici”;
– introducerea în şcoli a obiectului de studiu „Religia” în cadrul căruia se studiază doar ortodoxia;
– eliminarea din curricula şcolară a cursului „Deprinderi de viaţă” etc.

Este simptomatic faptul că în asemenea situaţii statul, în loc să educe şi să informeze populaţia, asigurînd egalitatea tuturor cetăţenilor în faţa legii, este dispus să cedeze presiunilor clerului ortodox, instituind cenzura, contribuind la proliferarea manifestărilor discriminatorii şi încălcînd în mod flagrant prevederile constituţionale.

Amintim că art. 16 din Constituţia RM prevede că (2) Toţi cetăţenii Republicii Moldova sînt egali în faţa legii şi a autorităţilor publice, fără deosebire de rasă, naţionalitate, origine etnică, limbă, religie, sex, opinie, apartenenţă politică, avere sau de origine socială. În art. 31 din Constitutia RM se stipulează: (1) Libertatea conştiinţei este garantată. Ea trebuie să se manifeste în spirit de toleranţă şi de respect reciproc. (2) Cultele religioase sînt libere şi se organizează potrivit statutelor proprii, în condiţiile legii. (3) În relaţiile dintre cultele religioase sînt interzise orice manifestări de învrăjbire. (4) Cultele religioase sînt autonome, separate de stat […]. Art. 32: (3) Sînt interzise şi pedepsite prin lege […] îndemnul la […] ură rasială sau religioasă, incitarea la discriminare, […] precum şi alte manifestări ce atentează la regimul constituţional.
De asemenea, Republica Moldova este parte la tratate şi convenţii internaţionale, prin semnarea cărora şi-a asumat obligaţia de a asigura respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului.
Cerem instituţiilor statului:
• să realizeze în practică principiul constituţional al separării bisericii de stat, prin neadmiterea imixtiunii religiilor şi curentelor ideologice în activitatea instituţiilor publice;
• să respecte drepturile şi libertăţile persoanelor, precum şi egalitatea lor în faţa legii, fără a le negocia cu reprezentanţii cultelor religioase (majoritare sau nu);
• să asigure supremaţia legii;
• să respecte diversitatea şi pluralismul de opinii,
• să excludă posibilitatea de luare a deciziilor pe baza unor convingeri, credinţe, principii şi valori arbitrare, fără temei legal;
• să nu admită favorizarea sau defavorizarea, explicită sau implicită, a anumitor categorii/grupuri sociale, prin acordarea de statut special sau prin discriminare pe criterii de rasă, etnie, religie, sex etc.
• să sancţioneze manifestările de intoleranţă şi de incitare la ură faţă de minorităţi.


Către:
Parlamentul Republicii Moldova
Guvernul Republicii Moldova / Prim-ministrul V.Filat

Copie:
Partidelor politice
Organizațiilor societăţii civile / Cetățenilor
Mass-media
Organizațiilor internaționale acreditate în Republica Moldova

Categorii:declarații
  1. Niciun comentariu până acum.
  1. No trackbacks yet.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat: